Bu yazımız da kısaca arıza nedenlerini bulabilirisiz.

Kaçak Akım Rölesi Arıza

Kaçak Akım Rölesi Başlıca Arıza Sebepleri;
Kaçak Nedeniyle Atması;
Bobin Arızası Nedeniyle Atması;
Yanlış Kullanım Nedeniyle Atması;

Kaçak nedeniyle atması;
Elektrik altyapınızda yada alıcılarınız daki bir kaçak nedeniyle oluşan bir arızadır. Çamaşır makinası,bulaşık makinası vb gibi evinizde kullandığınız alıcılarda meydana gelen gövde kaçakları nedeniyle kaçak akım rölesi devresini açtırır ve elektriği keser. Evinizde bulunan tüm alıcılarınızın fişini çekip kaçak akım rölenizi kaldırın. eğer sorunsuz bir şekilde kalktı ise alıcılarınızı teker teker takmaya başlayın. Arızalı alıcıyı bulacaksınız. Yetkili teknik servisini çağırım durum bilgilendirmesi yapmanız yeterli olacaktır.

Bobin Arızası Nedeniyle Atması;
Kaçak akım rölesinin içinde sargılı bir bobin bulunmaktadır. Bu bobin manyetik alan oluşturup devresini açtırmaktadır. Arızalı bobin yada elektronik kart deşarj olacağı zamanlarda yada sürekli devresini açtırmak suretiyle arıza verebilmektedir. Kaçak akım röleniz mühürlü alanda bulunuyorsa mühür bozma ücreti de ödemek zorunda kalacaksınız. Yetkili elektrik Teknisyeniniz gerekli mühür bozma evraklarını hazırlayıp arıza esnasında size imzalatmalıdır. Mühürlenmeyen sayaç yada pano kapağı kaçak kullanım vb suçlar ile suçlanmanıza sebep olabilir.

Yanlış Kullanım Nedeniyle Atması;
Kaçak akım rölesi giren ve çıkan akımı ölçüp eksik dönüş olması durumunda devresini açarak enerjisini keser. 30mA kaçak akım rölesi dairenin içine takılır ve can güvenliği içindir. 300mA kaçak akım rölesi Kolon kısmına yani ana panonuzun olduğu kısma takılır ve yangın koruma içindir. 30mA kaçak akım rölesi ana panoya takıldığında kablo mesafesinin uzunluğuna göre çok ufak kayıplarda devresini açar ve sizin kullanımınız etkiler. 300mA kaçak akım rölesi de daire içine takılırsa can güvenliğinize kesinlikle korumaz. Bu şekilde şüpheleriniz var ise yetkili elektrik teknisyenlerine tesisatınızı kontrol ettirmenizde fayda vardır.

Lamba Arıza

Başlıca Lamba Arızaları;

Ampulu Patlak,
Duy Arızalanmış,
Aydınlatma Grubu Sigortası Atmış/Arızalı,
Kablo Deformasyonu,

Ampulu Patlak;
Aydılatma avizenizdeki ampulu söküp yerine uygun ampul ile değiştirebilirsiniz. Ampulu değiştirdikten sonra arızanız hala devam ediyorsa diğer arıza sebeplerine bakabilirsiniz. Teknik bilgi ve ekipman gerekecek işlemleri yetkili elektrik teknisyeni değilseniz yapmayınız.

Duy Arızalanmış;
Ampulünüzü çevirerek taktığımız ekipmanın adı “duy” olarak geçmektedir. Porselen plastik kauçuk vb çeşitli şekillerde bulunur. İçlerinde enerjiyi iletmek için 2 tane bacakları bulunur. bu bacaklar zamanla ısı ve diğer korozyonlar nedeni ile deforme olmaktadır. Genellikle bu arızaların sonucunda duy değişmektedir. Yetkili elektrik teknisyeni bu işlemi gerçekleştirmesi gereklidir. Aksi halde can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir.

Aydınlatma Grubu Sigortası Atmış/Arızalı;
Daire içinde aydınlatma ve priz gruplarının ayrı ayrı sigortaları olması gerekmektedir. Eğer sizin daireniz de bu şekilde işlem yapılmış ise aydınlatma grubu sigortanızı kaldırdıktan sonra gerekli arıza geçmiş olacaktır. Eğer daireniz 3 fazlı sistem ile yapılmış ise bölgenizdeki elektrik dağıtım firmasını arayıp mahallenizde bir arıza olup olmadığını sorabilirsiniz. Eğer mahallenizde bir arıza var ise sizin binanızda da bir faz gelmiyor olabilir. Arızanızın sebebi bu olabilir. Eğer tüm bu aşamalar sonuç vermediyse Yetkili bir elektrik teknisyeni çağırmanız da fayda var.

Kablo Deformasyonu;
Daire tesisatınızdaki kablolar kullanılan yıllar içinde deformasyona uğrayıp kısa devre yaparak gerekli iletimi sağlamamaktadır. Yada deformasyon sonucu çalışmamaktadır. bu deformasyon kablonun kalitesine tesisatın yapım işçiliğine ve buna benzer sebepler ile değişiklik gösterir. Arızanız yukarıdaki diğer aşamaların hepsini gerçekleştirdikten sonra çalışmıyorsa yetkili bir elektrik teknisyeni çağırmanız da fayda olacaktır.

Sigorta Arıza

Başlıca sigorta Arızası Sebepleri;

Düşük (Güçlü) Amperli Sigorta;
Kullanım Alanına Göre Farklı Takılmış Sigortalar;
Korozyaon Sebebiyle Kullanım Süresini Tamamlamış Sigorta;
Alıcı Yada Tasisat Arızası;

Düşük (güçlü)Amperli Sigorta;
Tesisatınız da faz dengelemesinin iyi yapılmaması nedeniyle sigortanızın gücü düşük gelebilir yetkili elektrik teknisyeni gerekli ölçümlerinizi yapıp kablo kesitine ve çekilen güce göres igorta değişiminizi yapıp probleminizi giderebilir. Ölçümü yada kablo kesiti göz önüne alınmadan yapılan sigorta değişiklikleri kablonuzun yanmasına ve yangına sebebiyet verme olasılığını doğuracaktır.

Kullanım Alanına Göre Farklı Takılmış Sigortalar;
Dairelerde kullanılan sigorta tipi “gecikmeli açılan” yani C tipi sigortadır. Örnek verecek olursak C-16A bir sigorta 18-20A kadar akım taşıyabilir. Ama B-16A sigorta en fazla 17-17,5 Amper akım taşımaktadır. Dairelerde toleranslı “C” tipi sigortalar kullanılmasını tavsiye edilir. Bu arıza fabrika ve açlışma alanlarındaysa kesinlikle değiştirilmelidir. Çalışma alanlarında kalkınma(demeraj akımı) olduğu için C tipi sigorta kullanımı kaçınılmazdır. Sizi etkilediğini düşünüyorsanız yetkili elektrik teknizsyenlerine değişimini yaptırabilirsin.

Korozyaon Sebebiyle Kullanım Süresini Tamamlamış Sigorta;
Sigortaların içinde bakır bir sert kablo bulunmaktadır. Bu kablo gerekli akımı açtıktan sonra ısınır ve devresini bu şekilde açar. Aşınmış ve kullanım ömrünü tamamlamış sigortalar çok fazla atarak enerji kullanmanızı olumsuz etkilemektedir. Değişimi yapılması gerekir. Eğer sigortanız mühürlü alanda ise yetkili elektrik teknisyeniniz mühür bozma tutanağını size imzalatmalı ve dağıtım firmasına vermelidir.

Alıcı Yada Tesisat Arızası;
Alıcılarınız da arızalar meydana gelebilir. Tüm alıcılarınızın fişini çektikten sonra sigortanızı kaldırdığınızda sigortanız kalkıyorsa alıcılarınızı tek tek takıp arızalı alıcıyı bulabilirsiniz. Eğer kalmadıysa sigortanızı tekrar kaldırmayınız çünkü arıza tesisattadır. Hemen yetkili elektrik teknisyeninin arızaya müdehale etmesi gerekmektedir.

Priz Arıza

Başlıca Priz Arızaları;
Priz hiç çalışmıyor.
Priz oynatıldığında çalışıyor.
Priz topraklamasın da elektrik var.
Priz’den duman çıktı-çıkıyor.
Priz karardı siyahlaştı.

Priz hiç çalışmıyor.
Priz’in kablosu-kabloları yanmış yada hasar görmüş olabilir. Eğer dairenizin sigorta kutusunda kapalı bir sigortanız yok ise yetkili bir elektrik teknisyeni’nin duruma müdahale etmesi gerekir. Daireniz buatlı sistem bir daire ise buatınız da meydana gelen bir kısa devre sıvı teması vb şeylerden dolayı priziniz çalışmıyor olabilir. Gerekli işlemleri yetkili elektrik teknisyenlerine yaptırmanız can ve mal güvenliği açısından önemlidir.

Priz oynatıldığında çalışıyor.
Prizin içinde bulunan iletken bacaklar zamanla kullanımdan dolayı deforme olur ve genişler. Dolayısıyla fişimizdeki problar(Fiş kısmında prize giren 2 adet metal) priz bacaklarının genişliği dolayısıyla tam kavramaz ve oynatıldığında temas sağlayıp çalışır. Yada prizin arkasında bulunan bağlantı klamensleri tam sıkılmamıştır ve oynadığında temas eder. Bu durum elektirikte çok tehlikelidir. Gevşek prizler fişler ile ark yaparak bir ısı meydana getirir ve bu ısı sonucunda yangın riski yüksektir. Gerekli işlemleri yetkili elektrik teknisyenlerine yaptırmanız can ve mal güvenliği açısından önemlidir.

Priz topraklamasın da elektrik var.
Priz topraklamasın’da elektrik olması durumunda dairenizdeki bir alıcı(çamaşır makinası bulaşık makinası ütü vb elektrik ile çalışan tüm cihazlar alıcı olarak nitelendirilir.) elektrik kaçağına sebebiyet veriyor. Dairenizde kaçak akım rolesi yo ise bu size ciddi zarar verebilir ve topraklamalı tüm cihazların gövdeleri elektriklenmektedir. Dairenizde meydana gelen kaçak tespit edilmeli ve topraklama ölçümleriniz yapılmalıdır. Gerekli problem giderildikten sonra dairenizi 30mA Kaçak Akım Koruma Rolesi takılmasınız tavsiye etmekteyiz. Gerekli işlemleri yetkili elektrik teknisyenlerine yaptırmanız can ve mal güvenliği açısından önemlidir.

Priz’den duman çıktı-çıkıyor.
Priz deformasyon sonucundan yalıtkan kısmında meydana  gelen ısınma ve soğuma sebebiyle yanıyor yada yanmış olabilir. Lütfen bu prizi kullanmayınız ve değiştiriniz. Prize gelen kablolarda zarar görmüş olabilir kontrol ettirmeyi unutmayın. Gerekli işlemleri yetkili elektrik teknisyenlerine yaptırmanız can ve mal güvenliği açısından önemlidir.

Priz karardı yada siyahlaştı.
Prize takılı olan alıcınız güçlü yada arızalı bir alıcı olma ihtimali çok yüksek. Yüksek güçteki alıcılarınızı örneğin Elektrikli şofben gibi alıcılarınız prizden kullanmanızı tavsiye etmemekteyiz. Bu ve buna benzer alıcılarınız priz plastiğini eriterek siyah duman sonucunda yada içinde meydana gelen patlama ve ark sebebiyle siyahlaştırır. Gerekli işlemleri yetkili elektrik teknisyenlerine yaptırmanız can ve mal güvenliği açısından önemlidir.

Teknik destek için lütfen bizi arayın 05326783618

05442213621  02126070008